Game đánh bài Online, Chơi bài Online - tuquy.mobi

Thứ hạng Tên bang Danh hiệu Tích lũy bang
1 K031106L 498,295,907
2 SAO CŨNG ĐƯỢC 470,269,476
3 DANHDAUTHUADO 444,655,515
4 Hướng_Minh 310,902,918
5 MÊ BÀI HỘI TỤ 274,756,366
6 Hùng_Bang 73,528,978
7 Thiên Thần Nhỏ 66,306,667
8 O Hien Gap Lanh 65,016,825
9 Taolao 58,372,456
10 LOVE_STORY 49,441,969
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
thanhvu852 760,405,601
mygaks789 667,226,015
debidap 643,084,378
4 hoiquan52labai 421,482,078
5 sd3sd7 377,287,380
6 ManhHo52la 370,945,540
7 vuhue01bmt 365,430,740
8 B1105complex 322,094,690
9 nedomm 239,575,245
10 nedommf 182,855,681
Thứ hạng Tên tài khoản Top gold
DHLSING 598,119,999
tranlinhlinh 372,970,002
vtt68 38,000,000
4 kekeki536 20,482,950
5 domquac 9,500,000
6 KeHuyDietxh 5,640,000
7 ManhHo52la 5,640,000
8 kekeki423 135,660
9 kekeki422 104,904
10 kekeki500 99,750